Informatie

Wanneer je het voortgezet onderwijs hebt afgerond, kan je aan de slag met het leren voor een beroep dat jij graag wilt uitoefenen. Hiermee kan je tegenwoordig veel richtingen op. Op deze website bieden we naast informatie over BBL opleidingen, ook informatie over andere opleidingssoorten als BOL opleidingen (ook wel voltijdsstudies), thuisstudies en HBO deeltijdstudies. Klik op één van onderstaande opleidingssoorten voor meer informatie.

De afgelopen jaren is er veel verandert in het onderwijs. Voor veel mensen is het er allemaal niet duidelijker op geworden. Via deze website helpen we je graag meer duidelijkheid te verschaffen over de opleidingen, onderwijssoorten en onderwijsinstellingen. Op die manier hopen we je te kunnen helpen met het maken van de juiste opleidingskeuze. Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie: