Deeltijd HBO

Ook op het HBO is het mogelijk om een BBL opleiding te volgen. Hier heet het geen BBL opleiding, maar wordt het ‘deeltij HBO’ genoemd. Daarnaast wordt soms de naam Duaal gebruikt. De meeste mensen die deeltijd HBO studeren hebben al een baan en hebben soms ook al een aantal jaar werkervaring. De gemiddelde leeftijd van de studenten op het deeltijd HBO ligt dus ook hoger dan bij een BBL opleiding.

Een deeltijd HBO opleiding duurt meestal 4 jaar. Dit kan in de praktijk soms wat tegenvallen. Stel dat je op je werk een belangrijk project moet afronden en daardoor geen tijd voor je opleiding hebt. Hierdoor kan het zo zijn dat je een studievertraging op loopt. Het volgen van een deeltijd HBO opleiding is hard werken. Je bent overdag aan het werk en zit vaak 3 á 4 avonden aan schoolwerk.

Het voordeel van het volgens van een deeltijd HBO opleiding is dat je de kennis die je opdoet in de praktijk kunt toepassen op school met de theorie. Andersom gaat dit natuurlik ook op: de theorie die je leert op school, kun je ook weer inzetten in de praktijk, op het werk.

Praktijkovereenkomst

Tussen de school, het bedrijf waar je werkt en jou moet een praktijkovereenkomst worden gesloten. Daar worden alle rechten en plichten van de verschillende partijen op papier gezet. Tijdens je opleiding word je ook begeleid door een praktijk opleider en op de hogeschool door een mentor/docent.

Salaris

Bij een deeltijd HBO opleiding krijg je meestal een normaal salaris. Dit salaris verschilt per sector en is ook afhankelijk van je functie. Ook bij een deeltijd HBO opleiding krijg je geen studiefinanciering.